Vad är tävlingsfiske?

Sportfiske eller tävlingsfiske är fiske i rekreationssyfte. Det innebär att man fiskar inte i syfte att skaffa mat eller liknande utan snarare för underhållning och vilosyfte. En del brukar till exempel åka till sina sommarstugor för att fiska och återhämta sig. Enligt många är det ett sätt att rensa tankarna, komma bort från civilisationens oro och stress. Folk brukar av den anledningen ha fiske som en hobby vilket skiljer sig från yrkesmässigt fiske där man fiskar för ekonomiska och andra försörjningssyften. Sportfiskefly-fishing-patagoniat innefattar pimpling, spinnfiske, jiggfiske, Jerkbaitfiske och flugfiske. Det innefattar också saker som isfiske där man i princip fiskar på sjö eller havsis.

Till en början var fiske främst i syfte att få mat och för överlevnaden. Fisk var en basföda och vid svårare tider bevarades fisken genom att salta och torka den. Beroende på var man levde hade man olika tillgång till fisk. De som bodde nära sjö och hav kunde fiska när som helst och hade oftast inte lika mycket problem med mat. För den som hade begränsad tillgång till fisk bevarades fisken genom metoder som förmontering eller torkning. Ibland fick fisken importeras vilket blev en vanligare aktivitet i modernare tid, när man enklare kunde frakta gods med båt och på land.

Inom sportfiske används handredskap som spö, pilk och liknande. De är oftast utrustade med lina med högst tio krokar. Detta skiljer sig från yrkesmässigt fiske som använder fartyg och speciella redskap för att kunna fånga fisk i stora mängder. Sportfiske innefattar dessutom fritid och husbehovsfiske. På den svenska kusten, och i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön är det tillåtet att fiska sportfiske. Detta är förutsatt att man använder dragrodd och trolling. För att kunna få fiska där fiske inte är fritt måste man ha ett fiskekort, vilket är ett tillstånd för att få fiska.

Leave a Reply