Vad är flugfiske?

Flugfiske är en sportfiskemetod när betet ska likna en fluga. Det kan också likna en insekt av annat slag eller fiskyngel. Syftet med det är att det retar fiskens huggreflexer. Målet med flugfiske är att fånga lax eller liknande fiskar i sjöar och vattendrag och hav. Speciella spön brukar användas för detta inkluderande rullar och linor. Spön som till exempel används för att fiska regnbåge och öringar är främst 12 till 17-fots tvåhandsspön i AFTM-klass 10 –12. Mdownloadaterialet till spön är oftast glas, kolfiber eller grafit. Det hände också att de är gjorda av bambu.

Det är inte säkert när man först började med flugfiske men det är troligt att man har fiskat med konstgjorda flugor sedan länge. En bok om flugfiske kom år 1496 och skrevs av Juliana Berners. Den handlade om hur konstgjorda flugor kom till användning. I böcker om natur och fiske från senare tiderna nämns också konstgjorda flugor. Ett exempel är en bok utgiven år 1653. Den är skriven av Izaak Walton och heter The Complete Angler. Det är troligt att de första konstgjorda flugorna var någon typ av våtflugor. Bland våtflugorna har den klassiska versionen en stjärt, en dubbad kropp, ett falskt hackel och en vinge av fjäder. Torrflugan som är gjord för att imitera sländor, flugor och andra land insekter kom efter det.

När det gäller flugfiske finns det olika varianter. Det finns torr och våtflugor, tubflugor, nymf och streamers. De största skillnaderna mellan alla dessa är att de ska imitera särskilda insekter och av denna anledning flyter de på olika sätt. Torrflugor som ska likna insekter som flyter på vattenytan är gjorda av flytande material för att de ska undvika att sjunka. Motsatsen till den är våtflugan som istället sjunker och ska likna dränkta eller vattenlevande insekter som räkdjur. Det gäller att veta vilken typ man behöver.

Leave a Reply