Riskerna med havsfiske

Havsfiske är fiske i salt eller bräckt vatten. Det som oftast fångas är skaldjur av olika slag och fisk. År 1996 beräknade jordbruksorganisationen att den totala fångsten av fisk samt skaldjur i havsområden var cirka 87 miljoner. Idag är det ett hdownloadögre antal som fångas vilket har skapat stora problem för havets ekosystem. Flera fiskarter är numera på gränsen till utrotning på grund av allt fiskande som sker i havet. De stora fiskefartygen fiskar dessutom i stora mängder och verktygen och metoderna som används är inte skonsamma för arterna i havet. Metoderna är inte skonsamma eftersom mer än bara fisk eller skaldjur fångas upp. Bland de organismer som påverkas är korallreven. Korallreven har påverkats så mycket att de är hotade att dö ut. De är hotade på grund av överfiske vilket rubbar havet balans men också de destruktiva fiskemetoderna.

Flera fiskarter har försvunnit under åren av överdrivet havsfiske. Arter som har försvunnit är bland annat den kaliforniska sardinen. Havsfisket sker oftast i grunda områden. Det sker i grunda områden eftersom antalet födoorganimser är höga. Av denna anledning är det områdena där flest fisk och skaldjur finns. Områdena är bland annat de utanför kusterna i nordvästra Afrika, Namibia, Peru, Chile och Kalifornien.

Idag är havsfisket dubbelt så stort som det var under år 1960. Det ökar med cirka 3 % per år vilket är ett problem för havets organismer. Anledningen till varför det ökar är den växande efterfrågan på särskilda arter men också utvecklingen av tekniken. Att tekniken utvecklas inom fisket gör att nya metoder och redskap används för att fånga så mycket så möjligt. En annan anledning till fördubblingen är att fler arter har börjats exploateras. Exempel på sådana arter är lysräkan som numera fångas i upp till 400 000 ton per år. Enligt FAO kommer det hända att fler arter utrotas om fiskandet fortsätter som det gör nu.

Leave a Reply