Användning av myggmedel

Myggmedel är ett insektsmedel man applicerar på sina kläder eller sin hud för att undvika myggbett. De finns allt från spray, roll-on och salva. I exotiska länder med sjukdomssmittande myggor och andra insekter har myggmedel varit till mycket hjälp. Då smittsamma myggor är ett stort problem i de flesta exotiska länderna brukar myggmedel också finnas som levande ljus. De finnsimages (46) också myggnät och används främst som ett skydd mot myggor när man sover.

Som resultat av att myggmedel och andra insektsmedel skyddar mot insektbett undviks sjukdomar som malaria, dengue feber och gul feber. Sjukdomar som dessa är ett stort problem i många tropiska och subtropiska länder eftersom människor inte alltid har möjlighet till att söka vård. I vissa fall har de inte råd eller bor för långt från närmaste sjukhus. Som en åtgärd har myggmedel och andra insektsmedel varit de mest effektiva sätten att undvika att bli sjuk. Många världsorganisationer har också fokuserat på att ge de drabbade områdena möjligheten förhindra sådana sjukdomar. Virusinfektioner som malaria uppskattas ha dödat cirka 780 000 personer under år 2010. De som drabbas främst är framförallt barn under fem år. Detta gör att det är en av de farligaste virusinfektionerna som finns och alla sätt att bekämpa sjukdomarna behövs.

Den vanligaste ingrediensen i myggmedel och andra insektsmedel är DEET. Effekten den har på myggor och andra insekter är att ämnet blockerar dem från att känna lukten av komponenter i människosvett. Ämnet utvecklades av USA:s armé under andra världskriget då soldaternas vistelse i regnskogar och de andra tropiska områdena bidrog till olika virusinfektioner. Vid den tiden var USA och länder utanför de tropiska områdena inte särskilt medvetna om sjukdomar insekterna kunde bära med sig i denna del av världen. När myggmedel började utvecklas testades det i ett par år innan det började sälja på marknaden.

Leave a Reply